Cook Islands Mäori

Eaa te ACC?

Ko ta matou angaanga, ko te kimi ravenga kia kore e tupu te u me kore pakia ki tetai uatu tangata, e pera katoa, i te tauturu i te aronga tei pakia ia, kia rauka ia ratou i te oki viviki ki te angaanga e ta ratou i matau i te rave i te au ra.

Ka rauka i te katoatoa i Nu Tireni i te tuku pati’anga tauturu ki te ACC – uatu e, eaa toou uki mataiti, me kore ara, e angaanga ana koe, kua akangaroi koe i te angaanga, e tamariki apii koe, me kore ara, te koi ara koe i te moni tauturu (benefit) a te kavamani.

I te maata’anga o te taime, kare i te mea puapinga kia kitea’ia e, i akapeea koe i pakia ei – ka rauka ia matou i te tauturu i te au pakia’anga tei tupu i te ngutuare, i te ngai angaanga, i runga i te mataara, me kore ara, i te tuatau tarekareka tipoti.

Te ravenga e rauka mai ei te tauturu mei te ACC

Me pakia ia koe, ko te mea puapinga rava atu kia rave koe, ko te aere viviki ki tetai o te aronga rapakau maki (mei te taote, te taote akamatutu kopapa - physiotherapist, me kore ara, ki te are maki). Auraka e tavarevare no te mea ka pakari atu toou kino kopapa.

E mea puapinga kia aravei koe i tetai o te aronga rapakau na mua, ka tuku ei koe i taau pati’anga tauturu, no te mea, ko te ravenga ua te reira e rauka ei ia matou i te tauturu ia koe, me kua tuku koe i taau pati’anga no toou tu pakia. Ka tuku mai ratou i taau peapa pati tauturu tei oti i te akaki’ia kia matou, e na matou e akakite atu e, me kua ariki’ia taau pati tauturu.

Ta matou ravenga i te tauturu ia koe

Me ariki’ia taau pati’anga, e putuputu ana matou i te tutaki i te au angaanga rapakau e tetai au angaanga tauturu ke atu no toou tu pakia. Tei runga ua i toou turanga kopapa te akakite i te tauturu ta matou ka rave, penei, ko teia te ka tutaki’ia:

Rapakau’anga

Ka rauka ia matou i te tauturu i te tutaki i te au tu rapakau’anga te ka raveia, mei te tutaki me aere koe ki ko i te taote, te au rapakau’anga a tetai aronga rapakau ke, me vā’i ia koe, me nenei tutu X-ray ia, e te tutaki i te au peapa tiki prescription no toou au vairakau i ko i te kemiti.

Tauturu ke i te ngutuare

Me te ngata ara koe i te rave i te angaanga ngutuare i muri mai i toou u me kore pakia, ka rauka ia matou i te akanoo i tetai au tauturu noou, mei te tauturu i te tama i te ngutuare, i te akono ia koe e te anau tamariki.

Toou turanga angaanga

Penei, ka rauka ia matou i te tutaki atu i tetai tuanga moni tupau (compensation - ei moni koi tinamou naau) me ka akamutu koe i te angaanga no te kino o toou pakia. Me ka anoano’ia, ka rauka katoa ia matou i te akanoo i tetai parani tauturu i te akaketaketa i toou kopapa kia matutu akaou toou ora’anga ma te kore e vairakau (rehabilitation), ei ravenga kia oki akaou koe ki te angaanga.

I tetai taime ra, ko te viviki ia koe i te oki ki te angaanga, ko te viviki atu ia ia koe i te meitaki. Penei, e taui koe i tetai o taau au tuanga angaanga e rave ana kia matutu mai koe, me kore ara, e akaiti mai koe i taau ora ka angaanga ei koe me akamata koe i te oki ki te angaanga. Ei akara anga no teia tuatau ki mua, ka riro teia ei meitaki no toou ora’anga kopapa, e no toou manako i te akamaroiroi ia koe i toou uaorai turanga, e ka riro katoa teia i te akapapu i tetai moni koi tinamou naau.

Te aere’anga e te oki’anga mei te au ngai tei anoano’ia koe kia tae ki reira

Me ka anoano’ia kia apai ia koe ki te ngai angaanga me kore ara, ki te ngai rapakau’anga maki, ka rauka ia matou i te tauturu i te tutaki i te ravenga no te apai’anga ia koe ki reira, e i tetai taime, i te tutaki noou kia moe ki roto i tetai ngai no tetai po okotai.

Te u me kore kino kopapa pakari tei tupu

Me kua tupu tetai turanga ngata tinamou ki toou kopapa, me kore ara, kua iti mai toou turanga matutu i te rapu ia koe uaorai no toou tu pakia, ka rauka ia matou i te tauturu ia koe kia rauka ia koe i te akanoo i toou ora’anga e te reira turanga ngata.

Me mate ake tetai tangata mei te u me kore pakia

E maata te au moni tauturu te ka rauka mai me mate koe, me kore ara, tetai o te kopu-tangata, no te tumatetenga tei tupu.

Te au oronga tuatua akamarama tauturu e te turuturu a te au taunga o te iti tangata

E au taunga to matou no te Reo Maori Kuki Airani no te angaanga uri reo, no te oronga tuatua akamarama e te turuturu ki te aronga angaanga o te ACC. Na teia au taunga oronga tauturu akamarama e tauturu i te aronga angaanga o te ACC i te akamatutu akaou anga i te turanga o te aronga tei pati tauturu mai, na roto i te au ravenga tei tau ki ta to ratou iti tangata i matau kia raveia.

Na te aronga tauturu marama o te pa moana Patipika (Pacific cultural advisors) e tauturu i te aronga angaanga o te ACC i te uri i ta ratou tuatua e te rave i ta ratou angaanga kia tau ki ta te iti tangata Patipika i matau, me tauturu ake te ACC i te iti tangata Patipika. E au taunga Samoa, Tonga e te Maori Kuki Airani e tauturu nei ma te turuturu i te aronga angaanga o te ACC, takapini i teia basileia.

Ka anoano ainei koe i te kite i tetai au mea ke atu?

Me e au uianga taau no runga i ta te ACC ka rauka i te rave i te tauturu ia koe kia meitaki toou turanga, e ringi mai koe ia matou ki runga i te numero tutaki-kore 0800101996. E aronga uri reo to matou i te tauturu kia rauka ia taua i te uriuri manako tetai ki tetai.

Me ka anoano koe i te akara e te akapae mai i te au tuatua tei tata’ia ki roto i te Reo Maori Kuki Airani, akara’ia atu te Publications.

Reviewed: 3 March 2015