Judd's advice for IronMāori


Released 27/11/2019

Visual

Judd is standing in front of a tree on a sunny day.

Subtitles come on screen in both Te reo Māori and English.

Transcript

Judd:

English - Advice for doing an event like IronMāori – IronMāori is an amazing event.

Te Reo - He kōrero āwhina mō tētahi kaupapa hākinakina, pērā i te IronMāori – he kaupapa whakahirahira te IronMāori.

Visual

Judd swimming in a pool towards the camera.

Transcript

Judd:

English - The swim’s probably the smallest component of the event, but it still requires a lot of practice on your technique and building up the base to be able to swim the full distance.

Te Reo - Ko te kaukau te wāhanga poto rawa pea o te whakataetae, heoi, me kaha tonu ki te whakaharatau me te whakapakari i a koe anō, kia tutuki i a koe te roanga o te kauranga.

Visual

Judd is putting on a cycle helmet and cycling onto the open road.

Transcript

Judd:

English - With the cycling, I’ve introduced the cycling probably in the last three to four months...

Te Reo - Mō te eke pahikara, kua tīmata au ki te eke pahikara i ngā marama e toru, e whā pea kua pahure

Visual

Judd is standing in front of a tree talking to someone off camera

Transcript

Judd:

English - starting with an indoor trainer during the winter times.

Te Reo - ka eke pahikara au ki rō whare i te wā o te hōtoke.

Visual

Judd is doing warm up stretches on a footpath, then on a grassy patch and quickly returns to Judd standing in front of a tree.

Transcript

Judd:

English - I’d say the best thing for running is find a good run group and team you enjoy running with and the miles just seem to whizz by.

Te Reo - Ki a au, ko te painga atu mēnā ka piri koe ki tētahi rōpū hei hoa omaoma pai māhau kāore e roa, ka pau noa i a koe ngā maero.

Visual

Judd running slow-motion down a hill and doing more warm up stretches on a grassy patch.

Transcript

Judd:

English - The biggest step is actually signing up! So if you feel like you’re interested in doing something like this you should sign up.

Te Reo - Ko te mahi nui kē – me rēhita! Nā reira, ki te hiahia koe ki te kuhu mai ki tēnei momo kaupapa me rēhita.

Visual

Judd checks his watch and runs up a hill, all in slow motion. Then cuts to him standing in front of a tree.

Transcript

Judd:

English - Definitely sign up really early as well, to give yourself enough time to get your body right and your mind right.

Te Reo - Me moata hoki tō rēhitatanga, e pai ai tō whakapakari i tō tinana me tō hinengaro.

Visual

Judd is resting on a grassy patch doing a warm down exercise.

Transcript

English - You want to go into an event like this and have a level of fitness where you can enjoy the event.

Te Reo - Me eke te pakari o tō tinana ki te taumata e tika ana mō tēnei momo kaupapa, kia ngahau ai āu mahi.

Visual

Fades to black. The ACC logo appears and words come on screen:

ACC SportSmart IronMāori Half 2019

accsportsmart.co.nz