Judd's Journey to IronMāori


Released 25/11/2019

Visual

Judd is standing in front of a tree on a sunny day.

Subtitles come on screen in both Te reo Māori and English.

Transcript

Judd:

English - "Participating in Iron Māori and endurance sport has really changed me as a person."

Te reo Māori - "Nō tōku kuhunga atu ki te kaupapa o Iron Māori, kua tino huri tōku ao."

Visual

Judd is riding his bike from a school onto a rural road.

Transcript

Judd:

English - "I’m far more focussed on my health and being fit."

Te reo Māori - "Kei te aronui au ki tōku hauora me te nakawhiti o te tinana."

Visual

Judd is tying up his shoelaces on a garden wall then does leg stretches on a grassy patch.

Transcript

Judd:

English - "It’s about starting small and building up over a long period of time."

Te reo Māori - "Ko te mea kē, me tīmata – ahakoa he iti – ā ka pakari haere i te roanga o te wā."

Visual

Judd is running on a dirt track through dense bush, then cuts back to him standing in front of a tree.

Transcript

Judd:

English - "For recovery, I definitely take my time out after each training session."

Te reo Māori - "Ka matua whakatā au i muri iho i ngā whakangungutanga – hei whakarauora i te tinana."

Visual

Judd is resting on a patch of grass, then cuts to him standing in front of a tree.

Transcript

Judd:

English - "I’m really lucky that my wife is supportive of my endeavours and she wants the best for me."

Te reo Māori - "Nōku te waimarie, kei te tautokona āku mahi e tōku hoa wahine. Ko tōna hiahia noa, kia riro i a au ngā painga nui."

Visual

Shots of Judd putting on a bike helmet, running in a bush track and swimming.

Transcript

Judd:

English - "I’m really privileged that I can show my children, our children, that they can do things like that, that they didn’t ever think they could do. The driver for our entire whanau is our children."

Te reo Māori - "Nōku tonu te maringanui, kei te whakaatu atu au ki āku tamariki, ki ā māua tamariki, ka taea hoki e rātou ērā momo mahi, ngā mea ka pōhēhē rātou e kore pea e taea. Ko ngā tamariki te tino kaiwhakaawe o tō mātou whānau."

Visual

 Judd is standing in front of a tree.

Transcript

Judd:

English - "All of this I guess is about setting a good example for them. So they play a big role in the motivation for doing it."

Te reo Māori - "Ko te tino whāinga a ēnei mahi katoa, kia kite rātou i tētahi tauira pai Nā reira, he wāhi nui tō rātou, hei kaiwhakaaweawe mō ēnei mahi."